Kasutades ära oma mehaanikatsehhi võimalusi, pakume oma klientidele meil valatud detailide mehaanilist töötlemist. Mitmekülgne töötlemismasinapark ja kvalifitseeritud personal tagavad keeruka geomeetriaga detailide töötlemise, suure täpsuse ning vastavuse pinnapuhtusele esitatavatele nõuetele.

Firma SI Casting asjatundjad projekteerivad ja valmistavad kinnitusseadeldisi ja rakiseid, mis aitab meil lühendada projektide ettevalmistamise ja elluviimise tähtaegu.

Kvaliteeti kontrollitakse hoolikalt nii tööpingil kui ka tootmisprotsessi igas staadiumis. Kõik kriitilised mõõtmed mõõdetakse regulaarselt üle ja kontrollitakse meie mõõteseadmega.