Alumiiniumtoodete kõrgsurvevalu võimaldab saavutada muude alumiiniumivalu meetoditega maksimaalset majanduslikku efekti ning seda kasutatakse toodete puhul, mis vajavad väga täpseid mõõtmeid ja edaspidi minimaalset mehaanilist töötlemist.

Meil on kogemusi toodete kõrgsurvevalu meetodil valmistamisest kaaluga 0,04 kg – 8 kg (valatava alumiiniumi kaal kuni 11 kg).

Alumiiniumi survevalus kasutatakse rakiseid. Need rakised, mille on meile üle antud klient või mis on toodetud kliendi raha eest, on tema omand ning me kanname vastutust nende säilivuse ja töökorras oleku eest. Kliendi soovil võime kindlustada valurakised õnnetusjuhtumite eest. Rakiste elukaare pikendamiseks ja valmistatavate toodete kvaliteedi tagamiseks kasutatakse termostaate, mis tagavad rakiste etteantud temperatuurivahemiku.

Meie personal hooldab valurakiseid tellimuste täitmisel ning remondib neid. Keskmine ja kapitaalremont kooskõlastatakse rakiste omanikuga.
Valurakiste ressursi kasutamise kontrollimiseks me võtame arvesse tegelikku tootmismahtu ning fikseerime selle rakiste passis. Klient saab meilt soovi korral iga kvartal aruande varurakiste kasutamise kohta jooksval perioodil.

Valu:
Rakiste konstruktsiooni, nende mõõtmed ja valmistatavatele detailidele esitatavad nõuded määravad tootmises kasutatava valumasina suuruse. Meil on valumasinad 630 – 1000 t. Toodete valamise tootlikkus oleneb valurakiste konstruktsioonist ja seisukorrast, samuti toote keerukusest ja kaalust. Meil on kogemusi kuni 240 valandi.

Iga toote jaoks töötatakse välja varukaardid, mis sisestatakse valumasina juhtarvutisse ning mida tehnoloogid kontrollivad reaalajas. Tõrgete liikide ja põhjuste analüüsiks kasutame FMEA meetodit.

Puhastamine:
Pärast valamist valandid puhastatakse edasiseks töötlemiseks, tooted aga suunatakse vastavalt tehnoloogilisele kaardile edasistele operatsioonidele: lõplik töötlemine (haavelpuhastus, puhastamine tööpingil) või CNC-töötlemine.

Kõrgsurvevalu on orienteeritud suurte tootepartiide valmistamisele, kuid meie võime oma klientide vajaduste rahuldamiseks tarnida ka keskmisi ja väikseid tootepartiisid.