Meie tegevuse aluseks on püüd rahuldada tellija vajadusi maksimaalselt.

ISO9000_2008

Meie tegevuse aluseks on püüd rahuldada tellija vajadusi maksimaalselt.

Meie ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi efektiivsust tõendab ISO 9001:2008 vastavussertifikaat.

Nõudlikke kvaliteedistandardeid rakendatakse meie ettevõtte kõigil elualadel.

Et tagada tellija nõutav kvaliteeditase, töötatakse iga tooteliigi puhul välja kontrolliskeem koos kontrollitavate parameetrite üksikasjaliku kirjeldusega.

Kontrolliskeemi elluviimine on tootmises ülitähtis ülesanne. Kasutatavate sulamite kvaliteeti kontrollib sertifitseeritud laboratoorium.