Konsultatsioonid:

Firma SI Castings asjatundjatel on kogemusi nii uute kui ka varem teiste tootjate kasutuses olnud survevalurakiste kasutamisel. Juba tellijate kasutuses olevate rakiste ületoomise puhul on tähtis võrrelda kõiki võimalikke kulusid potentsiaalse kasuga, mida niisugused muudatused kaasa toovad. Me võime operatiivselt analüüsida informatsiooni rakiste seisukoha, nende ressursi ja seisukorra kohta.

Meie töö tulemusena valmib üksikasjalik aruanne, mis sisaldab informatsiooni otsuse tegemiseks, kas on otstarbekas tuua juba üle olemasolevad rakised, näiteks Hiinast Ida-Euroopa maadesse.

SI Castings teeb koostööd professionaalsete rakisetootjatega, kellel on suuri kogemusi mis tahes raskusastme ja kvaliteediga toodete valmistamisel.Tavaliselt me oleme rakiste projekteerimisel tellija ekspertideks, et nende konstruktsioon saaks tagada:

  • maksimaalse elukaare
  • minimaalse praagi
  • maksimaalse tootlikkuse
  • hoolduse kiiruse ja lihtsuse
  • kiiruse ja optimaalsed rahalised kulutused rakiste remontimisel